Sakrament svete potvrde

Naša osnovna usluga je fotografiranje. Sakrament Svete potvrde ili krizma je događaj u životu svakog mladog kršćana koji svakako mora biti ovjekovječen lijepim fotografijama.

U galeriji pogledajte fotografije sa nekih krizma koje smo fotografirali.